Aktualności

15 września 2022

Finaliści z kategorii MEDYCYNA

W tym roku zgłosiło się do nas wielu kandydatów, którzy prezentowali wyjątkowe umiejętności i zacięcie do nauk medycznych. Spośród nawałnicy zgłoszeń wybraliśmy tę złotą szóstkę.

Oceni ich kapituła konkursowa w składzie:


KAPITUŁA KONKURSOWA:
Przewodnicząca Jowita Michalska (Prezeska Digital University, organizacji zajmującej się rozwojem kompetencji przyszłości i współpracującej z czołowymi amerykańskimi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School czy Stanford)

dr Tomasz Rożek (polski dziennikarz naukowy i fizyk, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki. Założyciel Fundacji Nauka. To lubię)

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak (szef Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu)

dr Adrian Szkudlarek Lekarz związany z Kliniką Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z SP ZOZ w Bydgoszczy