O Fundacji – Fundacja Rafała Brzoski

Misja Fundacji

Fundacja Rafała Brzoski została powołana, aby wspierać młodych utalentowanych i pracowitych ludzi na drodze ich dalszego rozwoju. Swoją misję Fundacja będzie realizowała prowadząc programy edukacyjne i rozwojowe. Pierwszym z nich jest Fundusz Stypendialny.

Założyciel

Jestem głęboko przekonany, że pomaganie jest kluczowym elementem człowieczeństwa. Wierzę, że odpowiednie wsparcie dla świadomych, utalentowanych i posiadających aspiracje młodych ludzi może sprawić, że będą mogli się realizować w pełni i zmieniać świat na lepsze. We wszystkich projektach, w które się angażuję, zawsze wspiera mnie Omenaa Mensah – moja wielka Inspiracja, Przyjaciel, Żona. Dlatego nie wyobrażam sobie prowadzenia Fundacji bez niej u mojego boku.

Nazywam się Rafał Brzoska i jestem przedsiębiorcą, założycielem i prezesem Grupy Kapitałowej Integer.pl. Od kilkunastu lat rozwijam markę InPost, która stała się liderem usług logistycznych i dociera do milionów gospodarstw domowych nie tylko w kraju, ale i na kilku rynkach Europy.

Mój sukces jest powodem wielkiej radości i osobistej satysfakcji. Pamiętam jednak moją drogę do miejsca, w którym jestem teraz. Urodziłem się i wychowałam na śląskiej wsi, chodziłem tam do szkoły, ale bez możliwości zajęć dodatkowych, nauki języków obcych, jak i bez finansowego wsparcia rodziny. Nigdy jednak nie brakowało mi ambicji ani determinacji, które pomogły mi w realizacji marzeń.

Powodzenie zawodowe i finansowe nie daje jednak pełni szczęścia, jeśli jego pochodnymi nie można dzielić się z innymi. Dlatego przyszedł czas, kiedy postanowiłem stworzyć swoją Fundację, której misją jest uwalnianie potencjału młodych utalentowanych ludzi i zapewnienie im możliwości rozwoju edukacyjnego bez granic.

Rafał Brzoska

Prezes Zarządu

Omenaa Mensah

Wiceprezeska Zarządu

Rada programowa

Aleksandra Przegalińska

Polska filozofka, futurolożka, doktorka nauk humanistycznych i doktorka habilitowana nauk społecznych, publicystka. Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, od 2020 roku prorektorka ds. współpracy z zagranicą. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, współpracuje z Uniwersytetem Harvarda.

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karol Wójcicki

Popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, podróżnik i fotograf. Twórca największego w Polsce astronomicznego bloga, portalu i fanpage’a „Z głową w gwiazdach”.

Karol Palczak

Malarz. Urodził się w 1987 roku w Przemyślu. Absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnej miejscowości – Krzywczy na Podkarpaciu, gdzie tworzy i mieszka.

Dariusz Żuk

Współtwórca ekosystemu startupów i przedsiębiorczości w Polsce. Zakładał między innymi Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), które wykreowały ponad 16000 startupów, Fundusz AIP Seed, który na najwcześniejszym etapie rozwoju zainwestował w ponad 120 startupów czy sieć Business Link – lidera coworkingowego w tej części Europy.

Zbigniew Antoni Gaciong

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalności naukowe: choroby wewnętrzne, nadciśnienie tętnicze.

Adam Maciejewski

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Specjalizuje się m.in. w diagnozowaniu i leczeniu chorych na złośliwe i łagodne nowotwory onkologiczne, rekonstrukcjach lokalnych, regionalnych i mikronaczyniowych, leczeniu pacjentów z zakresu chirurgii ortognatycznej. Odebrał w USA Nagrodę Godina, przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (ASRM). Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym tym prestiżowym wyróżnieniem.

Zespół

Anastazja Obarczuk

Senior Project Manager

[email protected]

Magdalena Krasińska

Project Manager

[email protected]

Justyna Komorek

Head of PR

[email protected]