Fundusz Stypendialny – Fundacja Rafała Brzoski

O Funduszu

Celem Funduszu jest wspieranie wyjątkowych, zdolnych młodych ludzi z aspiracjami, potencjałem, pomysłami i pierwszymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie. Podopieczni Funduszu otrzymają wyjątkowe i indywidualne wsparcie szyte na miarę ich marzeń.

Konkurs Stypendialny

Stypendium mogą uzyskać laureaci drugiego Konkursu Stypendialnego, do którego można aplikować w kwietniu 2024 roku

Kogo szukamy

Szukamy prawdziwych talentów. Każdą osobę będziemy oceniać według tych samych kryteriów:

Zdolności

Nasi podopieczni powinni być pracowici oraz ponadprzeciętnie zdolni i mieć już pierwsze osiągnięcia w wybranej dziedzinie lub aktywności: sukcesy w konkursach, olimpiadach, opublikowane prace, wystawy, prototypy produktów, projekty wdrożeniowe, pomysły na wynalazki, biznes plany…

Własna wizja

Wiemy, jak ważna jest wizja i pomysł na siebie, ale także na swoje przedsięwzięcia i innowacje (w tym społeczne) w różnych dziedzinach życia. Energia do działania i gotowość do dalszego rozwoju oraz plan - to naprawdę się liczy!

Pozytywny wpływ na otoczenie

Pragniemy, aby działania stypendystów wywierały pozytywny wpływ na świat, ludzi i środowisko naturalne. Szukamy w nich postaw i działań, które teraz i w przyszłości będą miały efekty w polepszaniu dobrostanu życia na Ziemi.

Sytuacja rodzinna lub ekonomiczna

Szczególnie chcemy wspierać tych, którzy mają mniejsze możliwości rozwoju z powodów od nich niezależnych.

Wiek

Szukamy osób w przedziale wiekowym od 13 do 25 roku życia.

13
lat
24
lata

Oferowane wsparcie

Celem Funduszu jest wszechstronne i indywidualne wspieranie rozwoju młodych ludzi. W ramach stypendium będą mieli zapewnione wsparcie rozwojowe, naukowe, społeczne oraz finansowe dostosowane do potrzeb i możliwości.

Indywidualna opieka doradcy rozwojowego

– doświadczonej osoby, która będzie bezpośrednio współpracowała ze stypendystą_tką. Przeanalizuje potrzeby rozwojowe, doradzi, jaką drogę i które oferty w ramach Funduszu wybrać. Będzie na bieżąco śledzić rozwój, wspierać i inspirować swoich podopiecznych w osiąganiu celów zawartych w indywidualnym planie rozwoju. W zakresie obowiązków doradcy znajdzie się również współpraca z rodzicami/opiekunami oraz nauczycielami.

Wsparcie finansowe

– w zależności od indywidualnej sytuacji stypendysty_tki i wybranej drogi rozwoju możliwe będzie otrzymanie odpowiedniego wsparcia finansowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką i rozwojem, m.in.:

  • czesnego, innych opłat związanych z nauką/ studiami,
  • zakwaterowania,
  • kosztów dojazdu do szkoły,
  • podręczników, narzędzi pracy,
  • kursów specjalistycznych/ konferencji/ plenerów

Mentoring

– indywidualna praca z wybranym ekspertem_tką zaproponowanym_ą przez Fundację w zależności od potrzeb stypendysty_tki. Mentorami będą osoby doświadczone w swoich dziedzinach, uznani specjaliści i autorytety.

Spotkania z Fundatorem

– indywidualne, regularne inspiracyjne spotkania z Rafałem Brzoską, rozmowy o rozwoju, wytrwałości, wsparciu i radzeniu sobie z trudnościami.

Wsparcie psychologiczne

– zespół psychologów będzie wspierał stypendystów_tki na bieżąco w zależności od indywidualnych potrzeb.

Języki obce

– zajęcia dodatkowe z języka angielskiego lub innego oraz przygotowanie do egzaminów językowych.

Przedsiębiorczość i innowacyjność

– umiejętności przedstawiania swoich pomysłów i uzyskiwanie wsparcia/finansowania, komercjalizacja pomysłów, współpraca z biznesem.

Przygotowanie indywidualne

– dla wybranych osób, które chciałyby rozwijać się w kierunku studiów międzynarodowych.

Regularne spotkania grupy stypendystów (wakacje/ ferie), w tym:

  • trening umiejętności społecznych – komunikacja, współpraca, empatia, wywieranie wpływu, savoir-vivre,
  • trening umiejętności profesjonalnych – metody pracy: design thinking, agile, wystąpienia publiczne.

Rada Mentorska

Olga Brzezińska

Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektorka Programowa Leadership Academy for Poland, wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Akademii Teatralnej w Warszawie. Członkini Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa I i II Kadencji. Menadżerka kultury, pomysłodawczyni, współtwórczyni i organizatorka wydarzeń artystycznych, publicystka w dziedzinie kultury i autorka podcastu "Nowy Stan Skupienia" (Liberte!Talks). 

Jowita Michalska

Prezeska Digital University, organizacji zajmującej się rozwojem kompetencji przyszłości i współpracującej z czołowymi amerykańskimi uczelniami, takimi jak MIT, Harvard Business School czy Stanford. Organizacja zajmuje się również edukacją osób w trudnej sytuacji życiowej w obszarze: nowych technologii, bezpieczeństwa w Internecie, zawodów przyszłości i ekologii. Jest też polską ambasadorką Singularity University, najważniejszego edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej. Ma ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, które zdobywała, pracując na kluczowych stanowiskach w dużych korporacjach m. in. Polkomtelu, PGE czy Deloitte.

Maciej Kawecki

Doktor, dziennikarz, popularyzator wiedzy technologicznej, Ambasador Cyfrowej UE, prezes Instytutu Lema, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Tomasz Rożek

Polski dziennikarz naukowy i fizyk, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki. Założyciel Fundacji „Nauka, to lubię”.

Piotr Psyllos

Elektronik, programista, innowator i przedsiębiorca.  W ramach działalności naukowo-wynalazczo-biznesowej zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym m.in. zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami, wirtualnymi asystentami, human–computer interaction i ochroną zdrowia.

Przemek Staroń

Psycholog, wykładowca, edukator, autor książek, Nauczyciel Roku 2018, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.

Iwona Chmura-Rutkowska

Pedagożka i socjolożka. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka badań i książek na temat edukacyjnych i społecznych mechanizmów oraz konsekwencji stereotypów, nierówności społecznych oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Współzałożycielka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze problematyki równego traktowania i wykluczenia społecznego .

Magdalena Jabłońska

Prezeska Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej. Magdalena ma 16-letnie doświadczenie w doradztwie biznesowym. Jest ekspertką w zakresie metod i strategii otwartych innowacji. Pełni rolę sędziego i mentorki w wydarzeniach startupowych i programach akceleracyjnych. Jej misją jest zapewnienie podstaw do rozwoju innowacji, innowacyjnej kultury i przedsiębiorczego sposobu myślenia oraz budowanie pomostów między Startupami a korporacjami, z korzyścią dla obu stron.

Krzysztof Kałwak

Prof. Dr hab. n.med. Krzysztof Kałwak - Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. W roku 2020 jako pierwszy w Polsce zastosował z sukcesem komórki CAR-T u dziecka z oporną postacią ostrej białaczki limfoblastycznej. Jest członkiem Zarządu EBMT Working Party Pediatric Diseases (i Scientific Trials Subcommitee) oraz Przewodniczącym Infectious Diseases Subcommittee of the EBMT Working Party Pediatric Diseases; Jest głównym badaczem ośrodka klinicznego należącego do konsorcjum unijnego RECOMB, które wprowadza autologiczną terapię genową z wykorzystaniem zmodyfikowanych komórek macierzystych hematopoezy w leczeniu pacjentów z RAG1-SCID. W roku 2022 – 43 miejsce w prestiżowym plebiscycie „Pulsu Medycyny” – „Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie”.

Maciej Kawulski

Polski przedsiębiorca i reżyser filmowy. Współzałożyciel polskiej federacji Sztuk Walki, organizacji promującej walki MMA.

Krzysztof Kozakiewicz

Współzałożyciel i prezes dwóch organizacji: Conlea oraz Conlea Conferences, których misją jest budowanie kompetencji i wspieranie rozwoju managerów i specjalistów IT. Jest pomysłodawcą i twórcą wydarzenia o nazwie IT Manager of Tomorrow – największej konferencji dla Managerów IT w Polsce. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w branży IT oraz w obszarze edukacji i rozwoju kompetencji, zdobywane zarówno w roli przedsiębiorcy, jak i podczas pracy w międzynarodowych organizacjach, takich jak Lufthansa czy General Electric.

Olga Legosz

Przedsiębiorczyni, współzałożycielka Fundacji Sukces Pisany Szminką, inicjatorka akcji profrekwencyjnej Wspieram Sukces Kobiet. Działa w internecie jako Nomadmum81, budując konsekwetnie jeden z najbardziej wyrazistych profili na Instagramie, który obserwuje ponad dwieście tysięcy użytkowników. Jest współzałożycielką przedszkola dla dzieci ze spektrum autyzmu Blue Bees.